Τραπεζικές & νομικές πληροφορίες

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
  • ALPHA
   IBAN: GR6801401590159002320000380
   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 159002320000380   
   ΒΙΚΤΩΡ Η. ΕΛΙΕΖΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε.
  • ΠΕΙΡΑΙΩΣ
     IBAN: GR4401720710005071063419403
     ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 5071-063419-403  
      ΒΙΚΤΩΡ Η. ΕΛΙΕΖΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε.
  • ΕΘΝΙΚΗ
    IBAN: GR2401101650000016544042118 
    ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ : 165/440421-18 
    ΒΙΚΤΩΡ Η. ΕΛΙΕΖΕΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε.
  • ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ