Παράδοση

  • ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ.
  • Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥΣ.